Algemene inligting

ʼn Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R1 200 is betaalbaar om jou plek te bespreek. Die restant moet in 10 gelyke premies afbetaal word. Studente wat in gebreke bly om by die vasgestelde afbetalingsooreenkoms te hou se studies sal gestaak word.

BKO bied aan studente wat nie oor ʼn “tegniese matriek” beskik nie die geleentheid om hul N2 te bekom deur oorbruggingstudies van een jaar.

Die kwalifikasies bevat ʼn teoretiese sowel as ʼn werkgebaseerde komponent en word as ʼn eenheid oor ʼn tydperk van twee jaar aangebied. Na verwerwing van die nasionale sertifikate kwalifiseer die studente om aan te meld vir ʼn ambagstoets in Pretoria.  Tydens hierdie toets word elke student se portefeulje geassesseer om vas te stel of hy aan die nodige teoretiese en praktiese vereistes voldoen.  Studente se praktiese vaardighede word ook tydens ʼn vaardigheidstoets geëvalueer. Studente wat die toets suksesvol aflê, ontvang ʼn beroepssertifikaat (rooi seël) in hierdie ambagte. Studente is self verantwoordelik vir kostes van die vaktoets.

Studente se toelating tot BKO is onderhewig aan die toestaan van verblyfreg in Orania. Daar kan van studente verwag word om ʼn spektrum dwelmsiftingstoets te ondergaan. Studente wat positief vir dagga of enige ander dwelm toets, se verblyfreg op Orania sal onmiddellik opgehef word en hulle sal gevolglik verplig wees om die dorp te verlaat. Studente wat die akkuraatheid van die siftingstoets betwis, kan op eie koste op dieselfde dag ʼn urinetoets laat doen wat vir ontleding na ʼn laboratorium in Kimberley gestuur sal word.