Bou en siviele konstruksie

Hierdie geakkrediteerde kwalifikasie fokus op alle fasette van die boubedryf.

Modules

 • Lees en interpretasie van bouplanne
 • Messel en pleister
 • Teël en plaveisel
 • Oprigting van dakke
 • Bestuur van konstruksiehulpbronne
 • Beroepsveiligheid

En nog meer.

Waardetoevoegingsprogram

BKO bied meer as net die voorgeskrewe kurrikulum. Ons poog om die student deur middel van ‘n waardetoevoegingsprogram selfs nog beter vir sy/haar studieveld toe te rus. ‘n Voorbeeld hiervan is die normatiewe vorming van die student op ʼn Bybelse grondslag.

Toelatingsvereistes

 • Graad 10-kwalifikasie
 • Minimum ouderdom van 17 jaar
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek

Opleidingsmodel

Opleiding geskied aaneenlopend in drie fases, nl. teoretiese, praktiesewerkswinkel- en werkgebaseerde opleiding, wat mekaar oor ‘n tydperk van drie jaar afwissel. Studente is verplig om alle teoretiese en praktiesewerkswinkel-kontaksessies by te woon, waartydens dosente die voorgeskrewe teorie met hulle  behandel. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan, met inbegrip van pouses en middagete, tot 16:30 duur. Tydens die teoretiese en praktiese blokke sal studente dus in Orania wees, waarná hulle hul werkgebaseerde opleidingsblokke landswyd by enige geregistreerde kontrakteur kan verrig.

Registrasie en verblyfreg

‘n Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R2 000 is betaalbaar om jou plek vir 2022 te verseker. Die student se toelating tot BKO word bepaal deur twee faktore, nl. of die student aan die minimum toelatingsvereistes voldoen en die student se verblyfreg. Hierdie proses word hanteer wanneer die studente vir hul oriënteringstydperk in Orania aankom.

Studiekoste vir 2022

 • Eerste jaar: R40 000
 • Tweede jaar: R33 000
 • Derde jaar: R15 000

Aansoekproses

1. Kliek op die knoppie indien jy belangstel om Bou en Siviele Konstruksie te studeer.

2. Stuur ‘n e-pos na admin@bokarooopleiding.co.za met die volgende inligting:

a) Jou naam en van

b) Die kursus waarin jy belangstel

c) ‘n Afskrif van jou ID