Bou en siviele konstruksie

Die kwalifikasie sluit in min of meer 12 maande se Gemeenskapsboukunde (NKR 2) en min of meer 12 maande se Siviele Konstruksie (NKR 3). Die SETA-geakkrediteerde kurrikulum wat gevolg word fokus op alle fasette van die boubedryf en sluit ondermeer die volgende in:

 • Die lees en interpretasie van bouplanne
 • Messel en pleister
 • Teël en plaveisel
 • Die oprigting van dakke
 • Bestuur van konstruksiehulpbronne
 • Beroepsveiligheid
 • Normatiewe vorming op ʼn Bybelse grondslag

Die toelatingsvereistes is as volg:

 • Graad 9 geslaag
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek
Die kursusfooie vir 2021 beloop R58 000 per jaar, waarvan die studiegelde R40 000 uitmaak en die koshuisverblyf R18 000.
 
Van alle vakleerlinge word daar verwag om ʼn geregistreerde persoon/instansie te vind waarby die student sy prakties kan verrig.  Hierdie persoon/instansie kan self besluit hoe hy die student vir sy dienste gaan vergoed.  Studente sal dus tydens hul teorieblokke in Orania wees waarna hulle hul praktiese blokke landswyd by enige geregistreerde boukontrakteur kan verrig.

Om te verseker dat die praktiese opleiding goed verloop, word daar ʼn drieledige kontrak tussen BKO, die boukontrakteur en die student onderteken wat presies uiteen sit wat van elke party verwag word.