fbpx

Bo-Karoo Opleiding

Elektries

Hierdie geakkrediteerde kwalifikasie fokus op alle fasette van die elektriese bedryf.

Kwalifikasie

Electrician NQF Level 4 SAQA ID 91761

Modules

Beplanning en voorbereiding van die werksplek, toerusting, gereedskap, verbruiksgoedere en materiaal

Installasie, bedrading en koppeling van elektriese toerusting en beheerstelsels

Toetsing en inspeksie van elektriese toerusting, beheerstelsels en installasies

Onderhoud en herstel van elektriese toerusting, beheerstelsels en installasies

Wisselstroom, gelykstroom, enkelfase, driefase en basiese elektronika

Beroepsveiligheid

En nog meer...

Opleidingsmodel

Opleiding geskied aaneenlopend in drie fases, nl. teoretiese, praktiesewerkswinkel- en werkgebaseerde opleiding, wat mekaar oor 'n tydperk van drie jaar afwissel. Studente is verplig om alle teoretiese en praktiese werkswinkelkontaksessies in Orania by te woon, waartydens die lektor die voorgeskrewe teorie met hulle behandel. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan, met inbegrip van pouses en middagete, tot 16:30 duur. Tydens die teoretiese en praktiese blokke sal studente dus in Orania wees, waarná hulle hul werkgebaseerde opleidingsblokke landswyd by enige geregistreerde elektrisiën kan verrig. Klasse word in Afrikaans aangebied, maar die studiemateriaal word in Engels uitgereik.

Gedurende die student se derde jaar, sal hy/sy die geleentheid gebied word om voorbereiding vir sy/haar vaktoets te doen. Waneer die sudent al die vereistes slaag gedurende die vaktoetsvoorbereiding, sal die vaktoetsaansoekproses begin.

Toelatingsvereistes

Graad 12-kwalifikasie

Graad 12 Wiskunde 40% / Wiskunde Geletterdheid 50%/ Tegniese Wiskunde 40%

Goeie fisiese gesondheid

Vaardighede wat jy sal ontwikkel

Hierdie kwalifikasie stel studente in staat om:

- die werkplek, toerusting, gereedskap, verbruiksgoedere en materiaal vir elektriese aktiwiteite en bedrywighede te beplan en voor te berei;
- elektriese toerusting en beheerstelsels te installeer, te bedraad en te koppel;
- elektriese toerusting, beheerstelsels en installasies te toets en te inspekteer;
- elektriese toerusting, beheerstelsels en installasies te onderhou en te herstel.

Registrasie en verblyfreg

Die student se toelating tot BKO word bepaal deur vier faktore, nl.

Toelatingsvereistes

Registrasiefooi

Toelatingstoets

Verblyfreg tot Orania

Studiekoste vir 2024

Studiekoste vir 2024

Die registrasiefooi vir eerstejaars vir die jaar is R2 500.

Die totale studiekoste vir eerstejaars vir die jaar is R51 900.

Die totale studiekoste vir tweedejaars vir die jaar is R51 900.