Elektries

Een van die terreine waarin daar wêreldwyd ‘n groot tekort is aan geskoolde vakmanne, is die van elektries. Hierdie SETA-geakkrediteerde kwalifikasie opleiding bied aan student die geleentheid om ‘n gekwalifiseerde elektrisiënt te word. Die volgende modules word ondermeer tydens n student se vakleerlingskap behandel:

  • die bedrading van huise;
  • elektriese beheerstelsels;
  • bedrading van motors;
  • beroepsveiligheid (SANS);
  • die normatiewe vorming op ‘n Bybelse grondslag.

Die toelatingsvereistes is as volg:

  • Graad 12 met Tegniese wiskunde en Wetenskap (N2)
  • Goeie fisiese gesondheid
  • Hoë morele waardes
  • Goeie werksetiek
Die kursusfooie vir 2021 beloop R58 000 per jaar, waarvan die studiegelde R40 000 uitmaak en die koshuisverblyf R18 000.
 
Van alle vakleerlinge word daar verwag om ʼn geregistreerde persoon/instansie te vind waarby die student sy prakties kan verrig.  Hierdie persoon/instansie kan self besluit hoe hy die student vir sy dienste gaan vergoed.  Studente sal dus tydens hul teorieblokke in Orania wees waarna hulle hul praktiese blokke landswyd by enige geregistreerde elektrisiënt kan verrig.

Om te verseker dat die praktiese opleiding goed verloop, word daar ʼn drieledige kontrak tussen BKO, die elektrisiënt en die student onderteken wat presies uiteen sit wat van elke party verwag word.