Loodgieter

Hierdie SETA-geakkrediteerde opleiding bied aan studente die geleentheid om ‘n gelisensieerde loodgieter te word.  Die volgende modules word tydens ʼn student se vakleerlingskap behandel:

  • Die lees en interpretasie van bouplanne
  • Installering van alle sanitêre geriewe, dienste en aansluitings
  • Waterverdigting van skoorstene en afvoergeute
  • Beroepsveiligheid
  • Normatiewe vorming op ʼn Bybelse grondslag

Die toelatingsvereistes is as volg:

  • Graad 12 met Tegniese wiskunde en Wetenskap (N2)
  • Goeie fisiese gesondheid
  • Hoë morele waardes
  • Goeie werksetiek
Die kursusfooie vir 2021 beloop R58 000 per jaar, waarvan die studiegelde R40 000 uitmaak en die koshuisverblyf R18 000.

Van alle vakleerlinge word daar verwag om ʼn geregistreerde persoon/instansie te vind waarby die student sy prakties kan verrig.  Hierdie persoon/instansie kan self besluit hoe hy die student vir sy dienste gaan vergoed.  Studente sal dus tydens hul teorieblokke in Orania wees waarna hulle hul praktiese blokke landswyd by enige geregistreerde loodgieter kan verrig.
 
Om te verseker dat die praktiese opleiding goed verloop, word daar ʼn drieledige kontrak tussen BKO, die loodgieter en die student onderteken wat presies uiteen sit wat van elke party verwag word.