Oorbrugging
(N1 & N2)

Indien jy beoog om ‘n ambag te doen, maar beskik nie oor ‘n tegniese matrieksertifikaat nie, moet jy eers die Oorbruggingskursus, wat een jaar beloop, deurloop.

In die jaar gaan jy die volgende vakke neem:

 • N1 Elektriese Vakteorie;
 • N1 Industriële Elektronika;
 • N1 Wiskunde;
 • N1 Ingenieurswetenskap;
 • N2 Elektriese Vakteorie;
 • N2 Industriële Elektronika;
 • N2 Wiskunde;
 • N2 Ingenieurswetenskap.
Die jaar is in drie trimesters verdeel en die vakke oor die drie trimesters verdeel. Teen die einde van die jaar, sodra al die vakke afgehandel is, skryf die studente ‘n eksterne eksamen.
 
Dit is ‘n suiwer akademiese jaar. Dit wil sê die studente gaan nie op praktiese blokke soos die ambagstudente nie.

Die toelatingsvereistes is as volg:

 • Graad 12 geslaag
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek

Die kursusfooie vir 2021 beloop R58 000 per jaar, waarvan die studiegelde R40 000 uitmaak en die koshuisverblyf R18 000. Registrasiefooi van R1 200 (nie-terugbetaalbaar) is betaalbaar om jou plek vir 2021 te bespreek.