Kort kursus - Sweis

Datums vir 2021

9 – 13 Augustus

16 – 20 Augustus

4 – 8 Oktober

22 – 26 November

Kursus inhoud

Bo-Karoo Opleiding bied die kortkursusse in sweiswerk aan in samewerking met Mnr. Riaan Mostert. Dit bied aan deelnemers uit die gemeenskap ‘n geleentheid om vaardighede uit te brei. Die kursusse word so saamgestel om kanidate van ‘n basiese tot by ‘n gevorderde vlak te akkommodeer.

Na afloop van ‘n kursus ontvang kanidate ‘n bywonings sertifikaat van BKO met die kursus inhoud asook finale toetstukke met ‘n voltooide merk rubriek.

Kanidate wat deelneem aan die kursus kry die geleentheid om netwerke te bou met die aanbieders en mede kursusgangers om ervaringe en oplossings te deel van uit elkeen se unieke agtergrond.

Reëlings

 • 4 – 5 kanidate per kursus.
 • BKO kan kursusse afstel indien daar nie genoeg kanidate ingeskryf is nie.
 • Die kursus begin 09:00 soggens en duur tot 15:00 in die middae.
 • Veiligheids-induksie en terrein oriëntering vind plaas in die Elektriese lesingslokaal.
 • Alle praktiese werk, demonstrasies en leersessies vind plaas in die Meganiese werkswinkel.
 • Daar word van kanidate vereis om die volgende stel veiligheids- en beskermeningstoerusting saam te bring.

Nodige veiligheids- en beskermeningstoerusting

 • Veiligheidsbril
 • Sweishelm van jou keuse
 • Handskoene
 • Donker veiligheidsbril

Merk jou toerusting duidelik.

Uitleg van die kursus

1. Veiligheids-induksie en terrein oriëntering

  • Basiese veiligheid tydens kursus.
  • Beskermingstoerusting na gaan van kanidate.
  • Orde reëlings van kursus.
  • Vooraf verpligtend vir alle deelnemers. Duur maksimum 1 uur.

2. Gas- en plasmasny

 • Kanidaat en kursus se ervaringsvlak bepaal die hoeveelheid tyd wat aan teorie, onderdele en werking van oksie-asetileen sweis- en plasmasny toerusting spandeer word.
 • Gedurende kursusse word hierdie sny prosesse gebruik om materiaal voor te berei vir sweiswerk.
 • Tydsduur: halwe dag

3. Basiese boogsweis

 • Onderdele en gebruik van boogsweis toerusting.
 • Basiese boogsweis tegnieke demonstrasie en inoefening.
 • Plat-, oorslag- en T-las word aan kanidate gedemonstreer, daarna word kanidaat die geleentheid gegee om tegnieke in te oefen en terugvoer word deurlopend gegee.
 • Die kanidaat moet ‘n toets-stuk vervaardig volgens die instrukteur se instruksies.
 • Kanidate lê ook ‘n kort teorie toets af oor die basiese sweis tegnieke.
 • Tydsduur: 1 dag

4. Basiese CO2-Sweis

 • Onderdele van CO2-sweistoerusting.
 • Verstellings van CO2-sweismasjiene.
 • Basiese CO2-sweis tegnieke.
 • Kanidaat kry geleentheid om weer ‘n plat-, oorslag- en T-las in te oefen met hierdie sweis metode.
 • Die kanidaat moet ‘n toets-stuk vervaardig volgens die instrukteur se instruksies.
 • Kanidate lê ook ‘n kort teorie toets af oor die basiese sweis tegnieke.
 • Tydsduur: 1 dag

5. Gevorderde sweis tegnieke

 • Boogsweis word gebruik om hierdie vaardighede in te oefen en ‘n finale toetstuk te vervaardig.
 • Oorhoofs sweis
 • Penetrasie las
 • Vertikaal op, binne en buite hoeke
 • Nadat die kanidaat die bogenoemde tegnieke bemeester het word dit prakties toegepas deur ‘n pyp sweis in posisie te doen.
 • Die kanidaat word ook instruksies gegee om ‘n finale toets stuk te vervaardig.
 • Tydsduur: 2 dae

Tydens die kursus is daar genoeg tyd om al die gedemonstreerde tegnieke en teoretiese kennis in te oefen en te verbeter.

Kursusfooie

Daar is ‘n paar opsies beskikbaar vir verskillende vaardigheidsvlakke en behoeftes.

Opsie 1

Gas- en plasmasny, basiese boogsweis en basiese CO2-sweis

R1 750

Opsie 2

Gas- en plasmasny, basiese boogsweis en gevorderde sweis

R1 900

Opsie 3

Gas- en plasmasny, basiese CO2-sweis en gevorderde sweis

R1 900

Opsie 4

Gas- en plasmasny, basiese boogsweis , basiese CO2-sweis en gevorderde sweis

R2 500

Bo-Karoo Opleiding vereis dat die totale bedrag betaal word voordat jy die kursus begin.

Bankbesonderhede

Bo-Karoo Opleiding
FNB (Eerste Nasionale Bank)
Tjekrek no. 626 785 795 94
Takkode (Hopetown) 230203
Verwysing: Voorletters en van Sweis (bv. P Smit Sweis)

Stuur bewys van betaling na finansies@bokarooopleiding.co.za