Tuisversorging

By Bo-Karoo Opleiding bied ons ’n uitstekende kursus in Tuisversorging aan vir jong mense wat belangstel om gekwalifiseerde Tuisversorgers te word. Die hele kursus is elf maande lank en ideaal vir ’n sinvolle Wegbreekjaar waar jy ’n verskil in ander mense se lewens maak terwyl jy jouself ontwikkel en bekwaam as Tuisversorger. 

Hoekom moet jy Tuisversorging oorweeg?

’n Kwalifikasie as Tuisversorger bied jou plaaslike en internasionale werksgeleenthede in hospitale, ouetehuise, aftree-oorde, tuisversorgingsagentskappe, dagsorgsentrums en as au pair. ’n Gekwalifiseerde Tuisversorger kan ook kies om privaat versorging onder die toesig van ’n geregistreerde verspleegkundige te doen.

’n Wegbreekjaar in Orania terwyl jy vir Tuisversorging studeer sal aan jou die geleentheid bied om jouself te verryk en te vorm sodat jy eendag ’n betroubare werknemer sal wees wat die ekstra myl sal loop. 

Algemene inligting rakende die kwalifikasie

Die tuisversorgingskursus het drie dele: kennis, prakties en ervaring in die werksplek. Die kennismodules en ’n gedeelte van die praktiese modules word in ’n goedtoegeruste klaskamer met ’n simulasielaboratorium gedoen. Die res van die praktiese modules en die werksplekervaring word by instansies in Orania gedoen.

Aan die einde van die kursus sal jy as Tuisversorger oor die nodige kennis en vaardighede beskik om mense met gestremdhede, en mense wat verswak, bejaard of ernstig siek is te versorg. Tuisversorging is toegespits om individue, insluitend kinders, families en huishoudings by te staan in hul unieke behoeftes en probleme.

Die kursus sluit die volgende in:

 • Basiese anatomie, fisiologie, menslike ontwikkeling en die normale proses van veroudering
 • Hulpverlening en versorging van mense met algemene siektetoestande en gestremdhede
 • Verlening van hulp met die aktiwiteite in die daaglikse lewe
 • Fasilitering van die verwysingsproses vir ’n kliënt of gesinslid
 • Ondersteuning van ouers met borsvoeding
 • Ondersteuning tydens die sterwensproses en die dood
 • Lewensvaardighede
 • Ontwikkeling van effektiewe kommunikasievaardighede
 • Begeleiding van gesinslede om hulp te verleen met daaglikse aktiwiteite
 • Fasilitering van ondersteuningsgroepe
 • Hulp en bystand met volgehoude nakoming van behandeling

Waardetoevoegingsprogram

BKO bied meer as net die voorgeskrewe kurrikulum. Ons poog om die student deur middel van ‘n waardetoevoegingsprogram selfs nog beter vir sy/haar studieveld toe te rus. ‘n Voorbeeld hiervan is die normatiewe vorming van die student op ʼn Bybelse grondslag.

Toelatingsvereistes

 • Graad 12-sertifikaat (Lewenswetenskappe is nie ‘n vreiste nie)
 • Ouer persone wat graad 10 het en voldoende kommunikasievaardighede het is ook welkom
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek
 • Roeping om ander te help

Opleidingsmodel

Studente is verplig om alle kontaksessies, waartydens fasiliteerders die voorgeskrewe teorie met hulle sal behandel, by te woon. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan met inbegrip van pouses en middagete tot 16:30 duur. Die praktiese modules word in diens van die gemeenskap aangewend.

Praktiese opleiding geskied onder toesig van ervare personeel en kan op Orania of elders (by  goedgekeurde instansies) verrig word. Daar sal van alle studente verwag word om op ʼn deurlopende basis ʼn portefeulje van die werk wat hulle verrig het, by te hou. Hierdie portefeulje sal by die SETA ingehandig word as bewys dat die voorgeskrewe leerinhoud bemeester is.

Registrasie en verblyfreg

‘n Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R2 000 is betaalbaar om jou plek vir 2022 te verseker. Die student se toelating tot BKO word bepaal deur twee faktore, nl. of die student aan die minimum toelatingsvereistes voldoen en die student se verblyfreg. Hierdie proses word hanteer wanneer die studente vir hul oriënteringstydperk in Orania aankom.

Studiekoste vir 2022

Die totale koste vir die jaar is R20 000.

Aansoekproses

1. Kliek op die knoppie indien jy belangstel om Tuisversorging te studeer.

2. Stuur ‘n e-pos na admin@bokarooopleiding.co.za met die volgende inligting:

a) Jou naam en van

b) Die kursus waarin jy belangstel

c) ‘n Afskrif van jou ID