Wie is BKO?

Die keuse van ʼn beroep is seker een van dié belangrikste besluite in ʼn persoon se lewe.  Indien ʼn mens die regte beroep kies verdien jy nie net ʼn salaris nie, maar beleef jy beroepsbevrediging in die ware sin van die woord.
 
Vir diegene wat vakleerlingskappe hulle keuse gemaak het, bied Bo-Karoo Opleiding (BKO) ʼn ideale geleentheid om ʼn geakkrediteerde kwalifikasie in ʼn goedgestruktureerde landelike omgewing te verwerf.  Hier verwerf studente nie net ʼn kwalifikasie nie, hulle word gevorm om as roepinggedrewe volwassenes die arbeidsmark te betree.  Stewig gegrond in hulle geloof en kultuur op pad na ʼn nuwe môre.
 

BKO bied in samewerking met Future & Overall Deliveries (F&O) nasionaal geakkrediteerde sertifikate (rooi seël) in Gemeenskapsboukunde (NKR 2) en Siviele Konstruksie (NKR 3) en Loodgieter (sect26D).

Dit is algemeen bekend dat daar ʼn groot tekort aan gekwalifiseerde, goed opgeleide ambagslui nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd is.  Net in Orania self is daar ʼn geweldige tekort aan vakmanne.  Volgens Orania se 2018-jaarverslag is daar meer as 100 nuwe aansoeke vir die oprigting van huise en sakepersele ingedien.  Die geskatte waarde van slegs hierdie eiendomme beloop meer as R52 miljoen. 

 
As daar in berekening gebring word dat Orania die afgelope aantal jare konstant met meer as 9% gegroei het, besef ʼn mens watter beroepsmoontlikhede daar vir afgestudeerde studente op Orania wag.  Kom word deel van ʼn florerende gemeenskap waar ons saam bou aan ʼn stad met meer as 10 000 inwoners in 2030!